Aby przekazać informację pod wodą musimy użyć znaków nurkowych. Ale aby je móc pokazać innym nurkom najpierw trzeba jakoś zwrócić na siebie uwagę. Jak to zrobić? Za pomocą sygnalizatorów dźwiękowych.…