stopnie_2

Nurkowanie, nawet to rekreacyjne, to wymagający sport. Wymagający, bo trzeba posiadać odpowiedni sprzęt i umiejętności, które można zdobyć tylko dzięki profesjonalnemu kursowi. Przeprowadzają je różne organizacje nurkowe, stąd brak standaryzacji w kwestii stopni nurkowych. Oto stopnie nurkowe według PADI – Profesional Association of Diving Instructors.

Rescue Diver (nurek ratownik)

W szkoleniu Rescue Diver mogą wziąć udział nurkowie z pewnym doświadczeniem. Podczas kursu poruszane są zagadnienia związane z oceną różnych sytuacji (np. zaginiony nurek, sztuczne oddychanie w wodzie, wynoszenie nieprzytomnego nurka) oraz procedurą postępowania. Aby wziąć udział w kursie należy posiadać certyfikat Advanced Open Water Diver. Zdobycie stopnia Rescue Diver to pierwszy krok do rozpoczęcia kursów zawodowych.

Divemaster

Wymagania do podjęcia kursu Divemaster są dość wyśrubowane. Trzeba posiadać certyfikat Advanced Open Water Diver oraz Rescue Diver, a także potwierdzenie ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (w ostatnich dwóch latach). Zanim nurek przystąpi do szkolenia musi mieć udokumentowane minimum 20 nurkowań, a do momentu ukończenia kursu przynajmniej 60. Szkolenie Divemaster składa się z części teoretycznej, sesji umiejętności pływackich i nurkowych oraz sesji praktycznej (np. zadania zaliczeniowe). Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności przewodnika podwodnego czy pomocnika instruktora – można podjąć pracę w tej branży. Ponadto zdobycie stopnia Divemastera jest równoznaczne z otrzymaniem statusu członka PADI.