stopnie_1

Nurkowanie, nawet to rekreacyjne, to wymagający sport. Wymagający, bo trzeba posiadać odpowiedni sprzęt i umiejętności, które można zdobyć tylko dzięki profesjonalnemu kursowi. Przeprowadzają je różne organizacje nurkowe, stąd brak standaryzacji w kwestii stopni nurkowych. Oto stopnie nurkowe według PADI – Profesional Association of Diving Instructors.

Open Water Diver (stopień podstawowy)

Ten rodzaj kursu należy do najpopularniejszych szkoleń dla początkujących. Pozwala opanować elementarne umiejętności potrzebne do samodzielnego nurkowania na głębokość do 18 metrów. Wymagania nie są wysokie – należy mieć ukończone 15 lat (w przypadku stopnia Junior Open Diver wystarczy zaledwie 10 lat) oraz być ogólnie sprawnym fizycznie. Kurs obejmuje lekcje teoretyczne, zajęcia na basenie oraz zajęcia na zbiorniku wodnym. Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje certyfikat. Może wtedy wziąć udział w kursach specjalistycznych, takich jak nurkowanie nocne, nurkowanie górskie, specjalista sprzętu podwodnego lub nurkowanie nitroksowe.

Advanced Open Water Diver (nurek zaawansowany)

To kurs, który otwiera wrota do podwodnego świata. Można wziąć w nim udział jeśli posiada się już stopień Open Water Diver. W czasie szkolenia bierze się udział w minimalnej ilości zajęć teoretycznych, bo nacisk położony jest na część praktyczną przeprowadzaną w zbiornikach wodnych a nie w basenie – nurkowanie nawigacyjne, nurkowanie głębokie (18-30 metrów) oraz zajęcia specjalizacyjne do wyboru, np. doskonała pływalność zerowa, nurkowanie wrakowe, wielopoziomowe, nocne itp. Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver upoważnia do nurkowania z partnerem do głębokości 30 m.