dive chum

Po co komu rejestr nurkowań
Jednym z obowiązków nurka jest prowadzenie rejestru nurkowań, czyli logbooka. W zależności od wersji informacje w nim gromadzone mogą się od siebie różnić, ale zawsze jest kilka elementów wspólnych: data i miejsce nurkowania, charakterystyka nurkowania (czas, głębokość), informacje o specyfice nurkowania (rodzaj wody, użytej mieszanki), dane partnera nurkowego.
Gromadzenie tych informacji po każdym zejściu pod wodę przez wielu jest postrzegane jako przykry obowiązek, rodzący pytanie po co to wszystko. Jest kilka powodów.

Logbook jako dowód kwalifikacji
Dobrze i systematycznie prowadzone wpisy pozwalają wszystkim zainteresowanym (centrum nurkowym, instruktorom, partnerom) szybko zorientować się w doświadczeniach danego nurka. Pozwala to na lepsze zaplanowanie nurkowania – dobór sprzętu, miejsca, partnera…

Logbook jako dowód kompetencji
Każdy certyfikat i szkolenie znajdują odzwierciedlenie w logbooku. Pozwala to na szybkie odszukanie certyfikującej szkoły nurkowej, czy instruktora. Może to mieć znaczenie w przypadku planowania bardziej wymagających nurkowań.

Logbook jako pamiątka
Prowadzenie wpisów tworzy odpowiednik pamiętnika, w którym można zamieszczać uwagi, komentarze, zdjęcia, pieczątki – buduje to fantastyczną historię osobistych doświadczeń, do których można wrócić w dowolnym momencie.

Nowoczesny logbook
W tym obszarze dzieje się dużo. Nowoczesne logbooki odchodzą od wersji „analogowej” do cyfrowej – pojawiają się strony, aplikacje, narzędzia on-line umożliwiające wykorzystanie nowych technologii do uprzyjemnienia prowadzenia wpisów. Jeśli dodamy do tego kwestie społecznościowe, okaże się, że dobry logbook może nam przynieść sporo lajków na facebooku 😉