podstawowe_znaki_nurkowe

Pod wodą także musimy się porozumiewać. Oczywiście nie jest możliwa rozmowa, więc wymyślono system znaków, dzięki którym dość precyzyjnie można wyrazić to, co musi być zakomunikowane natychmiast. Przedstawiamy podstawowe znaki używane przez płetwonurków.

Zanim pokażemy znak należy upewnić się, że osoba, której chcemy coś przekazać patrzy na nas. Każdy znak musi być wykonany poza obrębem sylwetki, aby był czytelny – ciemna pianka plus ciemne rękawice sprawiają, że znak może zostać nieodczytany lub odczytany błędnie.

OK

Kciuk i palec wskazujący tworzą kółko. Pozostałe trzy palce są wyprostowane i złączone. „OK” oznacza, że wszystko jest w porządku lub że akceptujemy komunikat drugiego nurka. Znak „OK” zawsze musi być potwierdzony przez drugiego nurka znakiem „OK” lub „coś nie w porządku”.

Coś nie w porządku

Dłoń na wysokości pasa w pozycji poziomej, do góry zewnętrzną częścią dłoni, palce rozłożone. Aby pokazać, że coś jest nie tak lekko potrząsamy dłonią w poziomie. Następnie należy wskazać z czym mamy problem – z maską, aparatem oddechowym itd.

Nie rozumiem

Ręka zgięta w łokciu, palce skierowane ku górze – rozkładamy je i składamy. Taki znak oznacza brak zrozumienia znaku partnera – wtedy partner musi powtórzyć swój znak. Może to także oznaczać zagubienie w danej sytuacji.

Do góry

Ręka wyciągnięta, dłoń zaciśnięta w pięść, kciuk wystawiony – wskazuje kierunek ku górze. Oznacza to kierunek płynięcia do góry i wynurzenie.

Na dół

Podobnie jak w przypadku znaku „Do góry”, ale kciuk jest skierowany do dołu. Oznacza to płynięcie w dół i zanurzenie.