lekarz

Nurkowanie nie jest niebezpieczne pod warunkiem, że nurkowie zachowują pewne zasady. Jedną z nich jest zrewidowanie stanu swojego zdrowia, oczywiście u lekarza.

Dlaczego?

Zgodnie ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej każdy sportowiec, w tym nurek, ma obowiązek odwiedzić lekarza przed rozpoczęciem sportu. Dlatego przed przystąpieniem do kursu należy zdobyć zaświadczenie od lekarza o zdolności do nurkowania. Może zdarzyć się, że lekarz pierwszego kontaktu nie będzie wiedział dokładnie pod jakim kątem zbadać pacjenta. Wtedy warto udać się do lekarza sportowego lub lekarza nurkowego. Mamy wtedy pewność, że jesteśmy w dobrych rękach.

Bezwzględne przeciwwskazania do nurkowania

Istnieje szereg schorzeń, które wykluczają z nurkowania, bo pod wodą mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Dużą grupą chorób są dolegliwości kardiologiczne (m.in. niewydolność serca, wady serca, choroba wieńcowa, niedawno przebyty zawał), neurologiczne (np. padaczka, guz wewnątrzczaszkowy, udar mózgu), a także pulmonologiczne ( w tym astma oskrzelowa, odma samoistna oraz operacje na opłucnej). Przeciwwskazaniem do nurkowania są również niektóre problemy laryngologiczne i gastrologiczne, a nawet ortopedyczne i hematologiczne. Nurkować nie mogą także cukrzycy i kobiety w ciąży oraz osoby ze schorzeniami psychicznymi i lękami (klaustrofobia i lęk przestrzeni). Nurkowanie jest zabronione także dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji.

Badania kontrolne

Dla własnego dobra każdy płetwonurek powinien badać się raz do roku. Pamiętajmy, że pod wodą nurek jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za partnera, a czasem także za grupę płetwonurków. Kondycja fizyczna i psychiczna jest szalenie ważna dla zachowania bezpieczeństwa.