auto alert

Prowadzenie logbooka, pomoc w kryzysowej sytuacji, wymiana doświadczeń, dzielenie się informacjami i multimediami, a także grywalizacja oraz połączenie z portalami społecznościowymi – to wszystko, a nawet więcej, oferuje DiveChum. To nowoczesna e-usługa podnosząca bezpieczeństwo i komfort wszystkich miłośników nurkowania rekreacyjnego. Jedną z najistotniejszych funkcjonalności tej e-usługi jest AutoAlert.

Co to jest?

AutoAlert pozwala na zdalne poinformowanie wcześniej wskazanej osoby o potencjalnej sytuacji awaryjnej.

Jak to działa?

Urządzenie wysyła gotowy komunikat do wcześniej zarekomendowanej przez nurka osoby. Informacja jest przesyłana przez wiadomość SMS z bramki zintegrowanej z aplikacją DiveChum. Funkcjonalność ta uruchamia się automatycznie jeśli po zadanym czasie i dźwiękowym alarmie nurek nie potwierdzi wynurzenia. Aplikacja przesyła wtedy informację na podstawie zebranych danych – wprowadzonych przez nurka oraz zebranych „z zewnątrz”, np. lokalizacji, warunków nurkowania, partnera. SMS będzie zawierał dane najbliższych punktów ratunkowych, dane kontaktowe do partnera nurkowego oraz sugestie dotyczące dalszego postępowania.

Korzyści

To opcja pozwalająca na rozpoczęcie akcji ratunkowej w sytuacji awaryjnej, która dotknęła obydwu nurków z pary.