cisnienie_w_uszach

Problemy z wyrównywaniem ciśnienia są powszechne wśród płetwonurków, ale na szczęście dosyć łatwo się z nimi uporać. Jak nurkować, aby nie zaszkodzić uszom? Jakie są metody wyrównywania ciśnienia?

Zacznijmy od tego, że nie powinno się nurkować w przypadku gdy mamy problemy zdrowotne, np. stan zapalny ucha lub górnych dróg oddechowych. Możemy zrobić sobie w ten sposób krzywdę. Jeśli jesteśmy w dobrej kondycji fizycznej, to z reguły nie ma przeciwwskazań medycznych ze względu na aparat słuchu. Natomiast bez względu na wszystko trzeba pamiętać o wyrównywaniu ciśnienia przy każdym nurkowaniu. Jak to robić? Istnieje kilka sposobów.

Próba Valsalvy

Twórcą tego sposobu jest Antonio Mario Valsalva – siedemnastowieczny profesor z uniwersytetu w Bolonii i pionier nauk o słuchu. Metoda jest stara i prosta, a jednocześnie skuteczna. To podstawowy chwyt stosowany przez nurków, nawet tych początkujących. Polega na wydmuchiwaniu powietrza w płuc przy jednoczesnym zatkaniu nosa i zamknięciu ust.

Manewr Toynbee’a

Autorem jest Joseph Toynbee. Jest równie prosty jak próba Valsalvy. Ta metoda polega na zatkaniu nosa i przełykaniu śliny – to powoduje udrożnienie trąbki Eustachiusza i wyrównanie ciśnienia.

Manewr Lowreya

To połączenie wyżej wymienionych metod. Nieco trudniejsze, ale bardzo skuteczne.

Manewr Frenzela

Metoda wymyślona przez lotnika Luftwaffe w czasie II wojny światowej (lotnicy są równie mocno narażeni na urazy ucha jak nurkowie). To nieco bardziej skomplikowane – należy zacisnąć płatki nosa, a język ułożyć tak jakbyśmy chcieli wymówić głoskę „K” (podnosi się jabłko Adama) i wtedy wydmuchiwać powietrze.